English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyt Naukowy / Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Adres strony WWW: http://www.mcdmm.uksw.edu.pl/publikacje
ISSN: 2450-1417
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2014/1-2015/3
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-17
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »