English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Public Policy and Economic Development
Adres strony WWW: http://pped.amu.edu.pl
DOI: 10.14746/pped
ISSN: 2309-0863
Index Copernicus: 2014: 66,41 ; 2015: 79,41
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) ; Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Mohyły w Mikołajowie
Symbol UKD: 338.2
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2014/2-2016/9-10
Abstrakty: 2014/2-2016/9-10
Pełne teksty: 2014/2-2016/9-10
Uwagi: Czasopismo polsko-ukraińskie
Wskazówki dla autorów: http://pped.amu.edu.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-15
Dziedzina:prawo
ekonomia
nauki polityczne
administracja
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »