English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Latopisy Akademii Supraskiej
Adres strony WWW: http://akademiasupraska.pl/page.php?id=39
ISSN: 2082-9299
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja "Oikonomos"
Symbol UKD: 271.2 ; 94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-17
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »