English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ełcki Przegląd Historyczny
Adres strony WWW: http://mhe-elk.pl/?elcki-przeglad-historyczny-rocznik-mhe,237
Drugi adres
strony WWW:
http://muzeum.elk.pl/czasopismo-elcki-przeglad-historyczny/
ISSN: 2392-3946
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Historyczna (Ełk)
Symbol UKD: 94(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014-2015/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-17
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »