English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biuletyn Konserwatorski Pomorza Gdańskiego
Adres strony WWW: http://biuletynkonserwatorski.wordpress.com/
ISSN: 2391-8667
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Gdańska. Wydział Architektury ; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (Oddział Gdańsk)
Symbol UKD: 7.025
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-2015/3
Wskazówki dla autorów: https://biuletynkonserwatorski.wordpress.com/instrukcja-wydawnicza/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-09-18
Dziedzina:sztuka
archeologia
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »