English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annual Center Review
Adres strony WWW: http://www.ciob.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5618
ISSN: 1899-5942
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Białystok)
Symbol UKD: 336.69 ; 336.221.4(4-191.2-11)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-15
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »