English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Lublinenses pro Musica Sacra. Rocznik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Adres strony WWW: http://www.kul.pl/annales-lublinenses-pro-musica-sacra,art_57654.html
ISSN: 2083-0416
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin). Instytut Muzykologii. Katedra Monodii Liturgicznej
Symbol UKD: 783
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-2015/6
Pełne teksty: 2010/1-2015/6 [wybrane artykuły]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-13
Dziedzina:muzyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »