English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
Adres strony WWW: http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl
ISSN: [e]2450-8721 ; [p]2450-1859
Index Copernicus: 2015: 40,25
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
Symbol UKD: 69
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-15
Dziedzina:budownictwo
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »