English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Matematyka Stosowana: 2011-2015 (ISSN 2084-073X)
Adres strony WWW: http://mat.polsl.pl/sjpam/
ISSN: 2450-9604
Index Copernicus: 2013: 4,63 ; 2014: 66,69 ; 2015: 57,21
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Śląska. Wydział Matematyki Stosowanej
Symbol UKD: 51
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://mat.polsl.pl/sjpam/index.php?id=instruction
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-15
Dziedzina:matematyka
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »