English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
Adres strony WWW: http://zeszyt.amu.edu.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-8216abd0-7440-48be-92b5-930a8ec19b15
ISSN: 2299-2774
Punktacja MNiSZW: 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 2
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 351/354:34
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2013/3-
Pełne teksty: 2013/3-
Wskazówki dla autorów: http://zeszyt.amu.edu.pl/index.php?page=informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-15
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »