English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Postępy Techniki Jądrowej
Poprzednie tytuły: Biuletyn Informacyjny - Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Wykorzystania Energii Jądrowej: 1957-1958
Postępy Techniki Reaktorowej: 1957-1958
Adres strony WWW: http://www.ichtj.waw.pl/ptj/
ISSN: 0551-6846
Index Copernicus: 2013: 4,64 ; 2014: 36,12 ; 2015: 44,29
Data początkowa: 1957
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (Warszawa)
Symbol UKD: 621.039
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/55/1-
Pełne teksty: 2012/55/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-13
Dziedzina:fizyka
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »