English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Europeistyczny
Adres strony WWW: http://rewr.wuwr.pl/
DOI: 10.19195/2450-274X
ISSN: [e]2543-6643 ; [p]2450-274X
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 339.923(4-67) ; 327.39(4-67)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-2017/3
Abstrakty: 2015/1-2017/3
Pełne teksty: 2015/1-2017/3
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-09-17
Dziedzina:nauki polityczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »