English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji: 2005-2011
Adres strony WWW: https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/ZNGSW
Drugi adres
strony WWW:
https://gsw.gda.pl/node/303
ISSN: 2300-9055
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2005
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Gdańska Szkoła Wyższa
Symbol UKD: 351/354 ; 321 ; 316.4
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/13-2014/14 ; 2018/1
Abstrakty: 2013/13-2014/14 ; 2018/1
Wskazówki dla autorów: http://www.gwsa.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej#informacja-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-15
Dziedzina:ekonomia
filozofia
administracja
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »