English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Missiologici Posnanienses
Poprzednie tytuły: Ruch Misyjny wśród Inteligencji Polskiej: 1932-1934
Roczniki Związku Akademickich Kół Misyjnych w Polsce: 1928-1932
Annales Missiologicae: 1932-1938
Adres strony WWW: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp
Drugi adres
strony WWW:
http://www.annalesmp.amu.edu.pl/
DOI: 10.14746/amp
ISSN: 1731-6170
Index Copernicus: 2014: 52,89 ; 2015: 74,53
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1932
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Teologiczny
Symbol UKD: 266
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/15-
Abstrakty: 2006/15-
Pełne teksty: 2006/15-
Wskazówki dla autorów: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-15
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »