English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Historia Slavorum Occidentis
Adres strony WWW: http://www.marszalek.com.pl/historiaslavorumoccidentis/index.php
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/594/
ISSN: 2084-1213
Index Copernicus: 2013: 3,75 ; 2014: 31,63 ; 2015: 63,20
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4 ; 2019: 40
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo Adam Marszałek
Symbol UKD: 94(438)(437)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-2016/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-15
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »