English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Eastern Review
Poprzednie tytuły: Eastern Review : biuletyn informacyjny: 1997-2012
Adres strony WWW: http://isp.uni.lodz.pl/eastern-review/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5078
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/eastern/index
DOI: 10.18778/1427-9657
ISSN: [e]2451-2567 ; [p]1427-9657
Index Copernicus: 2013: 4,53 ; 2014: 70,02 ; 2015: 68,04
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5 ; 2019: 20
Data początkowa: 1997
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich
Symbol UKD: 308(4-11)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-15
Dziedzina:socjologia
nauki polityczne
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »