English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Tomistyczny
Adres strony WWW: http://roczniktomistyczny.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/553/
ISSN: 2300-1976
Index Copernicus: 2014: 30,98 ; 2015: 54,81
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Naukowe Towarzystwo Tomistyczne
Symbol UKD: 2 ; 1
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://roczniktomistyczny.pl/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-15
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »