English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Seksuologiczny
Adres strony WWW: http://przeglad-seksuologiczny.pl/
ISSN: [e]2353-8988 ; [p]1734-1280
Index Copernicus: 2005: 2,14 ; 2006: 2,98 ; 2007: 3,04 ; 2008: 3,42 ; 2009: 3,42 ; 2011: 2,47 ; 2012: 3,35 ; 2013: 4,54 ; 2014: 47,76 ; 2015: 56,95 2011: 2,47
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo Leo Media ; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Symbol UKD: 613.88
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 2005/1-
Wskazówki dla autorów: http://przeglad-seksuologiczny.pl/wytyczne.php
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-14
Dziedzina:medycyna
psychologia
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »