English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Ukrainica Posnaniensia
Adres strony WWW: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/560/
DOI: 10.14746/sup
ISSN: 2300-4754
Index Copernicus: 2014: 46,56 ; 2015: 74,14
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Rosyjskiej
Symbol UKD: 821.161.2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-09-14
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »