English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Komunizm. System - Ludzie - Dokumentacja
Adres strony WWW: http://komunizm.net.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/563/
ISSN: 2299-890X
Index Copernicus: 2015: 44,67
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Nauki i Kultury Libra
Symbol UKD: 141.8 ; 316.323.7 ; 321.64
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://komunizm.net.pl/?page_id=38
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-14
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »