English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Santander Art and Culture Law Review
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/SAACLR/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ukw.edu.pl/jednostka/art_culture
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16779040/list
DOI: 10.4467/2450050XSNR
ISSN: [e]2450-050X ; [p]2391-7997
Index Copernicus: 2015: 64,87
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Opolski. Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 7 ; 34
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Pełne teksty: 2015/1- [od 2017/1- dostęp płatny]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-10
Dziedzina:prawo
sztuka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »