English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne
Poprzednie tytuły: Światło Narodów : biuletyn Papieskich Dzieł Misyjnych: 1981-2010
Adres strony WWW: http://www.pum.missio.org.pl/do-pobrania/lumen-gentium
ISSN: 2083-5019
Index Copernicus: 2015: 35,53
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 1981
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Papieska Unia Misyjna
Symbol UKD: 27-76
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/1-2018/1
Abstrakty: 2011/1-2018/1
Pełne teksty: 2011/1-2018/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-13
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »