English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Adres strony WWW: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/oferta/orzecznictwo-sadu-najwyzszego-izba-pracy.html
Drugi adres
strony WWW:
https://www.profinfo.pl/prawo/samorzad-terytorialny/p,orzecznictwo-sadu-najwyzszego-izba-pracy-ubezpieczen-spolecznych-i-spraw-publicznych,332720.html
ISSN: 1732-2367
Data początkowa: 1994
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. C.H. Beck
Symbol UKD: 369:331(094.8)
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2014/8-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-10
Dziedzina:prawo
ubezpieczenia
« Powrót do wyszukiwania »