English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Journal of Urban Ethnology
Adres strony WWW: http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/journal-of-urban/o-czasopismie
Drugi adres
strony WWW:
https://rcin.org.pl/publication/75042
ISSN: 1429-0618
Index Copernicus: 2014: 25,32 ; 2015: 49,28
Punktacja MNiSZW: 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1995
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Symbol UKD: 39
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/11-
Abstrakty: 2013/11-
Pełne teksty: 2013/11-
Wskazówki dla autorów: http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/journal-of-urban/o-czasopismie/zasady-publikacji
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-13
Dziedzina:etnologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »