English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Replay. The Polish Journal of Game Studies
Adres strony WWW: http://www.replay.uni.lodz.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/8806
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/Replay/index
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/545/
DOI: 10.18778/2391-8551
ISSN: [e]2449-8394 ; [p]2391-8551
Index Copernicus: 2014: 40,96 ; 2015: NI
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/1-2016/3
Abstrakty: 2014/1-2016/3
Pełne teksty: 2014/1-2016/3
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-03-10
Dziedzina:kulturoznawstwo
dziennikarstwo i media
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
« Powrót do wyszukiwania »