English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kultura Pedagogiczna
Poprzednie tytuły: Pedagogical Culture
Adres strony WWW: http://www.pedagog.uw.edu.pl/kulturapedagogiczna/
ISSN: [e]2450-1816 ; [p]2391-9175
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2014/1-2015/1
Abstrakty: 2014/1-2015/1
Pełne teksty: 2014/1-2015/1
Wskazówki dla autorów: http://www.pedagog.uw.edu.pl/kulturapedagogiczna/kultura.php?like=Autor
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-10
Dziedzina:pedagogika
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »