English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Artystyczne
Adres strony WWW: http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=383
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/598/
ISSN: [e]2449-6847 ; [p]2391-9965
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice)
Symbol UKD: 7
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2014/1-2015/3
Abstrakty: 2014/1-2015/3
Pełne teksty: 2014/1-2015/3
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-13
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
« Powrót do wyszukiwania »