English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ateneum Przegląd Familiologiczny
Adres strony WWW: http://ateneum.edu.pl/o-uczelni/czasopisma/#przeglad_familiologiczny
ISSN: 2391-7814
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ateneum - Szkoła Wyższa (Gdańsk)
Symbol UKD: 316.811/.815
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-2016/4
Abstrakty: 2013/1-2016/4
Pełne teksty: 2013/1-2016/4
Wskazówki dla autorów: http://ateneum.edu.pl/assets/CZASOPISMA/Guidelines-for-Authors.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-09-14
Dziedzina:nauki o rodzinie
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »