English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Rossica Gedanensia
Adres strony WWW: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG
Drugi adres
strony WWW:
http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/506/
ISSN: [e]2392-3644 ; [p]2449-6715
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Wydział Filologiczny
Symbol UKD: 811.161.1 ; 821.161.1 ; 008(470+571)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/1-
Abstrakty: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Wskazówki dla autorów: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG/information/authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-09-12
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »