English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Hereditas Minariorum
Adres strony WWW: http://history-of-mining.pwr.wroc.pl/index.php/pl/hereditas-minariorum
DOI: 10.5277/hm
ISSN: [e]2450-4114 ; [p]2391-9450
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Symbol UKD: 620+622
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2014/1-
Abstrakty: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Wskazówki dla autorów: http://history-of-mining.pwr.wroc.pl/index.php/pl/hereditas-minariorum/informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-12
Dziedzina:górnictwo
Indeksowane w:BazHum
« Powrót do wyszukiwania »