English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Nauk o Mediach
Adres strony WWW: http://knm.uksw.edu.pl
ISSN: 2392-103X
Index Copernicus: 2015: 39,73
Data początkowa: 2015-2017
Data online: 2015-2017
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Teologiczny. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Symbol UKD: 050+070 ; 316.77
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2015/1-2017/3
Pełne teksty: 2015/1-2017/3
Wskazówki dla autorów: http://knm.uksw.edu.pl/autorzy/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-12
Dziedzina:dziennikarstwo i media
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »