English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Nauk o Mediach
Adres strony WWW: http://knm.uksw.edu.pl
ISSN: 2392-103X
Index Copernicus: 2015: 39,73
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Teologiczny. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Symbol UKD: 050+070 ; 316.77
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2015/1-
Pełne teksty: 2015/1-
Wskazówki dla autorów: http://knm.uksw.edu.pl/autorzy/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-04-26
Dziedzina:dziennikarstwo i media
Indeksowane w:BazHum
DOAJ - Directory of Open Access Journals
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »