English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Załącznik Kulturoznawczy
Adres strony WWW: http://www.zalacznik.uksw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/480/
ISSN: [e]2392-2338
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/1-
Abstrakty: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-11
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »