English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Lodziensis. Seria 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1975-1980
Adres strony WWW: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3264
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/473/
Trzeci adres
strony WWW:
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-folia-iuridica/
Czwarty adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/index
DOI: 10.18778/0208-6069
ISSN: [e]2450-2782 ; [p]0208-6069
Index Copernicus: 2014: 23,73 ; 2015: 52,51 ; 2016: NI
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1980
Data online: 1980
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1980/1-
Pełne teksty: 1980/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-09-11
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »