English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
Adres strony WWW: http://www.ip.uz.zgora.pl/index.php/przeglad-narodowosciowy
Drugi adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/pn/pn-overview.xml
ISSN: [e]2543-9391 ; [p]2084-848X
Index Copernicus: 2014: 46,14 ; 2015: 49,77
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 20
Data początkowa: 2012
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Zielonogórski. Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi
Symbol UKD: 323.15
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-11
Dziedzina:socjologia
nauki polityczne
stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »