English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Adam Mickiewicz University Law Review
Adres strony WWW: http://www.ppuam.amu.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10241
DOI: 10.14746/ppuam
ISSN: [e]2450-0976 ; [p]2083-9782
Index Copernicus: 2014: 46,92 ; 2015: 78,62 ; 2016: 67,39
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://ppuam.amu.edu.pl/index.php?page=submissions
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-11
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »