English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
World Scientific News
Adres strony WWW: http://www.worldscientificnews.com/
ISSN: [e]2392-2192
Index Copernicus: 2013: 6,92 ; 2014: 81,68 ; 2015: 90,87
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Scientific Publishing House "DARWIN" Tomasz Borowski
Symbol UKD: 0/9
Częstotliwość: ciągłe
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.worldscientificnews.com/guide-for-authors/
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-09-12
Dziedzina:nauki przyrodnicze
nauki społeczne
nauki humanistyczne
Indeksowane w:BazHum
PSJD - Polish Scientific Journal Database
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »