English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pistis
Adres strony WWW: http://www.pistis.pl/czasopismo-pistis
ISSN: 2083-5329
Data początkowa: 2011-2013
Data online: 2011-2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Red. nacz. Cyprian Sajna
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2011/1-2013/6
Pełne teksty: 2011/1-2013/6
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-10
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
« Powrót do wyszukiwania »