English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
Poprzednie tytuły: Prace Komisji Kultury Słowian: 2001-2016 (ISSN: 1734-2139)
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/PKKS/
Drugi adres
strony WWW:
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/prace-komisji-kultury-slowian/o-czasopismie
DOI: 10.4467/25439561KSR
ISSN: [e]2543-9561 ; [p]2451-4985
Index Copernicus: 2013: 3,65 ; 2014: NI ; 2015: 50,27
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 40
Data początkowa: 2001
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Umiejętności. Komisja Kultury Słowian
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/7-
Pełne teksty: 2008/7-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-10
Dziedzina:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indeksowane w:IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »