English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria
Poprzednie tytuły: Materiały Zachodnio-Pomorskie: 1955-2001
Adres strony WWW: http://www.mzp.muzeum.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=114
ISSN: 0076-5236
Index Copernicus: 2015: 46,60
Punktacja MNiSZW: 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1955
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Narodowe (Szczecin)
Symbol UKD: 902/904 ; 943.8
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: Historia Sztuki: 2004/1-2007-2008/4-5 ; Archeologia: 2004/1-2007-2008/4-5 ; 2009-2010/6-7-
Pełne teksty: 2007-2008/4-5-
Wskazówki dla autorów: http://www.mzp.muzeum.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=106
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-10
Dziedzina:historia i archiwistyka
sztuka
archeologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »