English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Poznań Studies in the Philosophy of Science and the Humanities
Adres strony WWW: https://brill.com/view/serial/PS
ISSN: 0303-8157
Punktacja MNiSZW: 2008: 10 ; 2010a: 9 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 12 ; 2012a: 12 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Kategoria ERIH: 2007: INT2 ; 2011: INT2
Data początkowa: 1975
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Rodopi ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2003/79-
Pełne teksty: 2003/79- [dostęp płatny]
Uwagi: Seria wydawnicza.
Wskazówki dla autorów: http://kpaprzycka.filozofia.uw.edu.pl/PoznanStudies/InstructionsForAuthors.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-10
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »