English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Teologiczne
Poprzednie tytuły: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne:1949-1990
Roczniki Teologiczne: 1991-2008
Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne: 2009-2013
Roczniki Pastoralno-Katechetyczne: 2009-2013
Roczniki Nauk o Rodzinie: 2009-2011
Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej: 2012
Roczniki Nauk o Rodzinie: 2013
Roczniki Historii Kościoła: 2009-2013
Roczniki Teologii Dogmatycznej: 2009-2013
Roczniki Teologii Moralnej: 2009-2013
Roczniki Teologii Duchowości: 2009-2013
Roczniki Teologii Ekumenicznej: 2009-2013
Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii: 2009-2013
Adres strony WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt
Drugi adres
strony WWW:
http://www.kul.lublin.pl/art_9938.html
Trzeci adres
strony WWW:
http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt
Czwarty adres
strony WWW:
https://tnkul.pl/roczniki-teologiczne
DOI: 10.18290/rt
ISSN: [e]2543-5973 ; [p]2353-7272
Index Copernicus: 2014: 51,52 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; Punktacja 2012-2014 dla poprzednich tytułów; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 20
Data początkowa: 1949
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2014/61/1-
Abstrakty: 2014/61/1-
Pełne teksty: 2014/61/1-
Uwagi: W 2014 roku nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach jednego tytułu Roczniki Teologiczne, który w związku z tym otrzymały nowy numer ISSN, zachowując nadal ciągłą numerację. W związku z wyżej przedstawionymi działaniami, wyłonione zostały następujące tytuły zeszytów: 1. Praca Socjalna; 2. Teologia Dogmatyczna; 3. Teologia Moralna; 4. Historia Kościoła; 5. Teologia Duchowości; 6. Teologia Pastoralna; 7. Teologia Ekumeniczna; 8. Liturgika; 9. Teologia Fundamentalna i Religiologia; 10. Nauki o Rodzinie; 11. Katechetyka; 12. Homiletyka.
Wskazówki dla autorów: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/TNKULInformacjedlaautorow.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-09
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »