English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prison Systems Review, The
Poprzednie tytuły: Przegląd Więziennictwa Polskiego: 1925-1939
Przegląd Więziennictwa: 1957-1962
Przegląd Penitencjarny: 1963-1970
Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny: 1971-1991
Przegląd Więziennictwa Polskiego: 1992-2018
Adres strony WWW: http://pwp.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://www.wbc.poznan.pl/publication/387936
ISSN: 1230-4433
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1925
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Symbol UKD: 343.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/60-
Abstrakty: 2008/60-
Pełne teksty: 2008/60-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-09
Dziedzina:psychologia
prawo
pedagogika
wojskowość i policja
kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »