English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej
Adres strony WWW: http://zwam.ptl.info.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/ZWAM
DOI: 10.12775/ZWAM
ISSN: [e]2391-6869
Index Copernicus: 2015: 33,21
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Łódzki. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Symbol UKD: 069:39
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Wskazówki dla autorów: http://zwam.ptl.info.pl/?page_id=10
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-09
Dziedzina:etnologia
muzealnictwo
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »