English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studies in Global Ethics and Global Education
Poprzednie tytuły: Studia z Etyki i Edukacji Globalnej: 2014 ([e]2354-029X)
Adres strony WWW: http://sgege.aps.edu.pl
DOI: 10.5604/23920890
ISSN: [e]2392-0890
Index Copernicus: 2014: 75,86 ; 2015: 82,63
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)
Symbol UKD: 17 ; 37
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2014/1/1-
Abstrakty: 2014/1/1-
Pełne teksty: 2014/1/1-
Wskazówki dla autorów: https://sgege.aps.edu.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-10
Dziedzina:pedagogika
etyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
« Powrót do wyszukiwania »