English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Aktualności Neurologiczne
Adres strony WWW: http://www.neurologia.com.pl/
DOI: 10.15557/AN
ISSN: [e]2451-0696 ; [p]1641-9227
Index Copernicus: 2001: 2,06 ; 2002: 2,16 ; 2003: 2,17 ; 2004: 2,54 ; 2005: 4,62 ; 2006: 4,69 ; 2007: 4,69 ; 2008: 4.69 ; 2009: 4,39 ; 2010: 4,67 ; 2011: 4,67 ; 2012: 4,16 ; 2013: 5,20 ; 2014: 78,05 ; 2015: 93,95 ; 2016: 100,41
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 4 ; 2010: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2001
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Medical Communications
Symbol UKD: 616.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/5/3-
Abstrakty: 2005/5/3-
Pełne teksty: 2005/5/3-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-10
Dziedzina:medycyna
neurologia
Indeksowane w:PSJD - Polish Scientific Journal Database
DOAJ - Directory of Open Access Journals
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
DBLP Computer Science Bibliography
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »