English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annuarium Iuris Canonici
Adres strony WWW: http://annuarium.uksw.edu.pl/pl/
ISSN: [e]2450-4629
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Symbol UKD: 34:2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/1-2016/3
Pełne teksty: 2014/1-2016/3
Wskazówki dla autorów: http://annuarium.uksw.edu.pl/pl/node/5
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-09
Dziedzina:prawo
religioznawstwo i teologia
« Powrót do wyszukiwania »