English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Yearbook of Eastern European Studies
Adres strony WWW: http://ip-r.org/yees/
ISSN: 2300-5424
Index Copernicus: 2014: 66,12 ; 2015: 72,28
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Polsko-Rosyjski
Symbol UKD: 94(4-11) ; 811.16
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-05
Dziedzina:historia i archiwistyka
nauki polityczne
kulturoznawstwo
filologia
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »