English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony WWW: http://www.archiwum.diecezja.kielce.pl/documents/adk/bibliografia_ak/Rocznik%2042013.pdf
Drugi adres
strony WWW:
http://skarzysko.info/pth/PTH_Z_dziejow_regionu_i_miasta_03-2012.pdf
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/462/
ISSN: 2084-3771
Index Copernicus: 2014: 33,77 ; 2015: 42,33
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział (Skarżysko-Kamienna)
Symbol UKD: 94(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-2015/6
Pełne teksty: 2010/1-2015/6
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-08
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
« Powrót do wyszukiwania »