English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Historiae Scientiarum
Poprzednie tytuły: Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczo-Matematycznych / Polska Akademia Umiejętności: 1939-1952
Prace Komisji Historii Nauki PAU: 1999-2016 (ISSN [e]2392-1749 ; [p]1731-6715)
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum/
Drugi adres
strony WWW:
http://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/451/
Czwarty adres
strony WWW:
http://ejournals.eu/sj/index.php/PKHN-PAU/
DOI: 10.4467/2543702XSHS
ISSN: [e]2543-702X ; [p]2451-3202
Index Copernicus: 2013: 4,82 ; 2014: 64,29 ; 2015: 65,56
Punktacja MNiSZW: 2015: 8 ; 2015a: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 1939-1952 ; 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komisja Historii Nauki PAU
Symbol UKD: 001
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1999/1-
Abstrakty: 1999/1-
Pełne teksty: 1999/1-
Uwagi: Na Wykazie czasopismo pod starym tytułem: Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (40 pkt) oraz nowym: Studia Historiae Scientiarum (20 pkt).
Wskazówki dla autorów: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/prace-komisji-historii-nauki-pau/wskazowki-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-08
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
DOAJ - Directory of Open Access Journals2
ERIH Plus
ERIH Plus2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »