English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Adres strony WWW: https://www.termedia.pl/Journal/Alergologia_Polska_Polish_Journal_of_Allergology-123
Drugi adres
strony WWW:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/23533854
DOI: 10.1016/j.alergo ; 10.5114/pja
ISSN: [e]2391-6052 ; [p]2353-3854
Index Copernicus: 2014: 65,41 ; 2015: 72,24 ; 2016: 72,80
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Alergologiczne ; Termedia Wydawnictwa Medyczne
Symbol UKD: 616-056
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2014/1/1-
Abstrakty: 2014/1/1-
Pełne teksty: 2014/1/1- [dostęp płatny, od 2015/2/3- dostęp bezpłatny]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-08
Dziedzina:medycyna
alergologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »